HIRATAKAEN
2463-9 Watada Honmura, Karatsu, Saga Prefecture
TEL. +81-955-67-4877
FAX. +81-955-67-4179